Kontaktné údaje

Chystáte sa pracovať alebo pracujete ako živnostník na stavbe v Nemecku? Potom potrebujete vybaviť Freistellungsbescheinigung, čiže oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane*, ktoré Vám ušetrí nemalé peniaze.

Ak nie ste náš pracovník, ale pracujete v Nemecku ako živnostník – elektrikár a máte záujem o získanie alebo predĺženie Freistellungu, pošlite nám správu, v ktorej uvediete, o ktorú z nižšie uvedených služieb máte záujem. Následne sa s Vami skontaktujeme, vyžiadame si od Vás potrebné dokumenty a prevezmeme celú komunikáciu s nemeckým finančným úradom v Chemnitzi. 

SLUŽBA 1: Prvé oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane spolu s pridelením tzv. Steuernummer**
Prvý krok je registrácia daňového subjektu na nemeckom finančnom úrade.
Druhý krok je žiadosť o oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane.
Cena: 195,- euro

SLUŽBA 2: Predĺženie oslobodenia od stavebnej zrážkovej dane
Cena: 95,- euro

Nakoľko oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane vystavuje nemecký úrad s platnosťou 6 – 12 mesiacov, je potrebné po skončení platnosti požiadať o jeho predĺženie. Oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane nikdy neplatí spätne, ale až od dátumu jeho vystavenia.

*Oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane potrebujete, ak nechcete prichádzať o nemalú čiastku z každej vyfakturovanej sumy. V prípade činností vykonávaných na území Nemecka v oblasti stavebníctva je totiž prijímateľ služby povinný zraziť Vám pri úhrade faktúry tzv. stavebnú zrážkovú daň a odviesť ju na príslušný finančný úrad. Vy máte ale možnosť o oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane požiadať.

**Pred samotným požiadaním o Freistellungsbescheinigung je potrebné zažiadať o Steuernummer – daňové číslo, identifikátor, ktorý Vám pridelí správca dane. Získanie Steuernummer a následne vybavenie Freistellungu si vyžaduje znalosť nemeckej legislatívy ako aj komunikáciu s nemeckým finančným úradom v Chemnitzi.

AK STE NÁŠ PRACOVNÍK, VYBAVÍME VŠETKY NÁLEŽITOSTI BEZPLATNE ZA VÁS.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov a dokumentov potrebných k získaniu alebo predĺženiu oslobodenia od stavebnej zrážkovej dane a budeme sa na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto poskytnutých údajov a dokumentov spoliehať. Nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením alebo poskytnutím nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých údajov a dokumentov.

BARANI DESIGN, s. r. o.
Dubová 495/11
SK – 031 04 Liptovský Mikuláš

IČO (Id. Nr.): 45975710
DIČ (St. Nr.): 2023185560
IČ DPH (USt. Id. Nr.): SK2023185560

© 2022 Všetky práva vyhradené. Stránku vytvoril    web-star.sk | Administrácia