POBOČKA

BARANI DESIGN, s. r. o.

Dvory 1932
020 01 Púchov
SLOVENSKO

+421 42 240 2848
jobs@baranidesign.com

 

SÍDLO SPOLOČNOSTI:    

BARANI DESIGN, s. r. o.                    
Dubová 495/11                    
031 04 Liptovský Mikuláš

Konateľ: 

Ján Baráni 
Mgr. Marek Ridoško                        
 

OBCHODNÉ ÚDAJE:

IČO: 45975710                        
DIČ: 2023185560                        
IČ DPH: SK2023185560    

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, SR                        
Č.účtu: 5043532157 / 0900                        
IBAN: SK1709000000005043532157                        
BIC (SWIFT): GIBASKBX    

Registrácia: Obchodný Register Obvodného úradu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo/Spis. zn.: 54095/L